Moviment Jove

El Govern d’Andorra, els set Comuns, l’Associació Carnet Jove, el CRES i el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra impulsen un projecte participatiu per obtenir un coneixement exhaustiu i detallat de la realitat actual en l’àmbit de la joventut a Andorra.

Així, es posarà en marxa un ampli procés de dinamització i participació que recollirà totes les veus i visions del país, amb la finalitat d’aconseguir una reflexió i anàlisi compartides per tots els agents de l’àmbit de la joventut a Andorra.

Objectius

 • Obtenir un coneixement extensiu i qualitatiu sobre la joventut a Andorra, les seves necessitats percebudes i la seva valoració i expectatives sobre com se’ls ha de donar resposta.
 • Assentar les bases per a la definició i l’impuls de les polítiques de Joventut i les intervencions a desenvolupar, segons les necessitats i els recursos disponibles.
 • Implicar tots els organismes del país relacionats amb la joventut, cadascun des del seu àmbit d’actuació.
 • Reduir la distància entre els joves i les institucions, millorant-ne la relació i el reconeixement mutu, i empoderant els diversos col·lectius joves.

Fases

El projecte es desenvoluparà ens diferents etapes:

1) Inici i disseny:

En aquesta fase es constitueix la Comissió Assessora del projecte (formada per membres de les diverses institucions i entitats que participen del projecte) i es defineixen els elements metodològics i operatius per a la posada en marxa del projecte.

2) Entrevistes i sessions de treball amb stakeholders:

En aquesta fase, de caire qualitatiu, s’entrevisten uns 20-25 agents rellevants de l’àmbit del jovent a Andorra per tal d’obtenir la seva visió i valoració.

3) Anàlisi de fonts secundàries i participació dels joves:

En aquesta fase es comença per fer una revisió i buidatge d’informació ja elaborada sobre la població jove d’Andorra, que permeti contextualitzar i complementar el coneixement obtingut en la Fase 2.

A continuació s’organitzaran 5 tallers de coneixement col·laboratiu amb joves: 3 a Andorra, 1 a Toulouse i 1 a Barcelona. Aquests tallers serviran per fer una exploració qualitativa de les necessitats, interessos i expectatives del jovent andorrà, i en sortiran propostes concretes d’actuació en matèria de joventut.

Finalment, s’obrirà una fase de participació digital amb la finalitat d’ampliar, valorar i prioritzar les propostes sorgides dels tallers. L’objectiu de participació es fixa en 800 joves (més del 5% de la població).

Resultat

En base a la informació i coneixement obtingut s’elaborarà un Informe de la Joventut a Andorra, on es descriurà la realitat actual i les necessitats, interessos i expectatives dels joves. Aquest informe servirà de referencia i orientació per a la definició i desenvolupament de polítiques i programes de joventut al país:

 • El jovent d’Andorra en xifres
 • Realitats i estils de vida
 • Vincle amb el país i sentiment de pertinença
 • Oferta pública: programes i accions per als joves
 • Necessitats, interessos i expectatives dels joves:
  • Educació i formació
  • Treball i accés al món laboral
  • Salut i Acció social
  • Habitatge
  • Lleure, cultura juvenil i esports
  • Associacionisme i Participació
  • Mobilitat internacional

Transparència i compromís

Aquest projecte neix i es posa en marxa partint de dos elements clau consensuats per tots els seus impulsors: garantir la transparència al llarg del seu desenvolupament i assumir el compromís de donar resposta a totes les propostes dels joves. Amb aquesta finalitat, es crea aquest microlloc que serà el canal principal i de referència del projecte.