play

El Moviment Jove és un estudi participatiu que té com a finalitat conèixer la realitat actual de la joventut d'Andorra. S'han dut a terme entrevistes, sessions de treball, tallers i participacions digitals en les quals hi han participat fins a un total de 61 professionals i experts i 1.400 joves.

El resultat: 245 propostes sobre mobilitat, habitatge, ocupació, educació, temps lliure i participació ciutadana, entre d'altres temes, on els joves hi tenen molt a dir!

VÍDEO ↓
MOBILITAT

Respecte la mobilitat, les propostes més destacades dels joves fan referència al transport públic al país (preus més accessibles, més freqüencia de pas dels autobusos, nous abonaments per a joves, millorar el servei d’autobús nocturn, i renovar la flota d’autobusos amb vehicles menys contaminants); a agilitzar el trànsit a la frontera; als preus dels autobusos internacionals; i a poder disposar d’una targeta única per a tots els aparcaments comunals, amb preus especials per als residents.

La visió dels stakeholders sobre el transport públic està força alineada amb les propostes dels joves, especialment en relació al transport nocturn, i a més també destaquen la necessitat de conscienciar el jovent sobre la importància de la seguretat viària i la conducció responsable fent campanyes de sensibilització.

45,2% - Preus més assequibles en el transport públic al país. 45,2% - Preus més assequibles en el transport públic al país.
HABITATGE

Pel que fa a l’habitatge, joves i stakeholders comparteixen la preocupació per la dificultat de l’accés a l’habitatge per part del jovent. Moltes de les propostes més rellevants dels joves tenen a veure amb el lloguer de l’habitatge (establir ajuts al lloguer de l’habitatge i donar facilitats de pagament, fer habitatge de lloguer social, i disposar de descomptes en subministraments i assegurances de la llar), i encaixen força amb les opinions dels stakeholders, que consideren que calen mesures que facilitin l’emancipació juvenil. Ara bé, la principal proposta dels joves respecte l’habitatge és que hi hagi una regulació dels preus del lloguer d’habitatge per part del Govern, i en aquest aspecte la visió majoritària dels stakeholders no és coincident.

El 50,7% - Regulació dels preus del lloguer d’habitatge per part del Govern. El 50,7% - Regulació dels preus del lloguer d’habitatge per part del Govern.
OCUPACIÓ

En relació a l’ocupació, als joves els preocupa sobretot el seu accés al món laboral (oportunitats, remuneració, condicions, i informació i formació necessàries) tal com es posa de manifest en les seves principals propostes en aquest àmbit. La visió dels stakeholders sobre aquest tema és més positiva, tot i que hi ha força consens en destacar que calen mesures que contribueixin a la retenció del talent jove al país, tant diversificant les oportunitats professionals com afavorint que els joves emprenedors puguin desenvolupar els seus projectes al país. Tant els joves com els stakeholders coincideixen en que el mercat laboral d’Andorra té unes especificitats, tant per estacionalitat com per sectors d’activitat, que determinen en gran mesura les solucions que es puguin aplicar a curt termini.

El 50,7% - Establir millors condicions salarials per als/les joves. El 50,7% - Establir millors condicions salarials per als/les joves.
EDUCACIÓ

Quant a l’educació, les propostes majoritàries dels joves posen de manifest la seva sensibilització per temes com l’assetjament escolar, l’educació sexual, de gènere i LGTB, el medi ambient, la diversitat, els drets i deures socials, i la participació ciutadana. També fan referència a la necessitat de classes de repàs escolar accessibles per a tothom, a implantar l’horari intensiu a les escoles i, en el cas de la Formació Professional i els estudis universitaris, diversificar l’oferta actual i ampliar les beques per a cursar aquests estudis.

Des del punt de vista dels stakeholders, es destaca que l’àmbit de l’educació és probablement un dels punts forts del país i que l’oferta formativa actual està força adaptada al mercat laboral andorrà. El fet que hi hagi joves que hagin d’estudiar fora d’Andorra no es percep majoritàriament com un problema, però sí que fa necessari que aquests joves rebin tot el suport possible, en forma d’ajuts econòmics, d’assessorament i de convenis amb altres països. En aquest aspecte coincideixen amb les propostes dels joves.

gràfica gràfica
TEMPS LLIURE

Respecte el lleure i l’oci, els stakeholders consideren que l’oferta cultural per als joves és força bona tot i que caldria tenir més en compte les preferències dels joves a l’hora de programar-la. En aquest sentit, els joves han fet diverses propostes que es podrien tenir en compte. Pel que fa a l’esport, que els stakeholders coincideixen en destacar com una activitat fonamental en el temps de lleure juvenil i per tant cal fer-la el més accessible possible, les propostes més destacades dels joves van en la línia de diversificar l’oferta per a la pràctica esportiva (més espais i més modalitats), i amb preus assequibles.

Els joves també demanen més espais on dur a terme activitats de lleure i oci de manera autònoma, i alguns stakeholders consideren que podria ser un bon complement als Espais Joves. Un tema que preocupa força als stakeholders és el de l’oci nocturn associat al consum d’alcohol i altres substàncies, i algunes de les propostes dels joves van en la línia de posar mesures per a minimitzar aquesta problemàtica.

63,7% - Disposar de més espais per a córrer i de més zones verdes urbanes per poder fer esport a l’aire lliure. 63,7% - Disposar de més espais per a córrer i de més zones verdes urbanes per poder fer esport a l’aire lliure.
PARTICIPACIÓ

Pel que fa a la participació, els stakeholders consideren que cal trobar la manera de motivar els joves a participar, evitant una excessiva mediatització per part dels adults i facilitant al màxim les condicions i mecanismes de participació. En aquest sentit, les propostes dels joves fan referència a la participació política i mediambiental, i al foment del voluntariat, però també demanen més permissivitat per a les reivindicacions socials i l’ús de l’espai públic. Des del punt de vista dels joves, les eines de participació digital també són un aspecte rellevant.

47,8% - Organitzar “Pick Up Days” per a netejar zones naturals i conscienciar la ciutadania de l’impacte mediambiental que tenim. 47,8% - Organitzar “Pick Up Days” per a netejar zones naturals i conscienciar la ciutadania de l’impacte mediambiental que tenim.

Vols conèixer totes les propostes?

Omple aquest formulari i t’enviarem l’estudi complet!